ظرفیت تحقیق و توسعه

ما قادر به تحقیق و توسعه تجهیزات اتوماسیون هستیم که می تواند به ما در ارائه برنامه پردازش و مونتاژ قابل اعتماد کمک کند.

با داشتن تکنسین های حرفه ای و تجربه فراوان در تولید، می توانیم انواع اقلام سفارشی را تکمیل کنیم که می تواند نیازهای مشتری را برآورده کند.

برای تأیید سازگاری محصول، تجهیزات اتوماسیون را تحقیق و توسعه می دهیم و موارد آزمایش را بلافاصله در آن اضافه می کنیم.

برای بهبود بهره وری تولید، ما همچنین تجهیزات ثابت و فرآیند تکنولوژیکی را به طور مداوم تحقیق و توسعه می دهیم.

capacity
capacity (1)
capacity (2)
capacity (3)
capacity (4)