اخبار

 • محفظه قوس الکتریکی برای قطع کننده های مدار ولتاژ پایین

  یک محفظه قوس الکتریکی برای قطع کننده های مدار ولتاژ پایین، که ویژگی آن شامل این واقعیت است که شامل: چندین صفحه فلزی به طور عمده U شکل.محفظه ای ساخته شده از مواد عایق که اساساً به شکل موازی شکل است و شامل دو سی...
  ادامه مطلب
 • مدار شکن بهبود یافته / مدار شکن مینیاتوری

  یکی از جنبه های اختراع ارائه یک مدار شکن بهبود یافته است که ماهیت کلی آن را می توان به صورت هادی اول، هادی دوم، مجموعه ای از کنتاکت ها و سیستم خاموش کننده قوس بیان کرد.هادی اول شامل یک قسمت کشیده است و ...
  ادامه مطلب
 • سیستم انقراض قوس پیشرفته

  یک مدار شکن بهبودیافته شامل یک سیستم خاموش کننده قوس با یک یا چند عایق است که گاز مطلوبی را در حضور قوس تولید می کند.مدار شکن نمونه شامل عایق های تولید گاز است که در سه طرف یک تماس ثابت و یک ...
  ادامه مطلب